Quotes

 • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

 • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

 • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

 • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

 • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

APA KATA SYAIKHUL AZHAR TTG SYIAH IMAMIYAH Artikel Syiah


 

Dalam buku ‘Al-Azhar wasy-Syiah’ terbitan resmi Al-Azhar th 2012, yang di-editor-i oleh Dr. Muhammad Imarah, pemimpin redaksi Majalah al-Azhar memuat tulisan Imam Akbar, Syaikhul Azhar, Syaikh Jadul Haq Ali Jadul Haq (1917 - 1996). Dalam naskahnya ia menguraikan tentang Syiah, ajarannya dan macamnya. Perhatikan kesesatan ajaran Syiah Imamiyah.

Berkaitan dengan Syiah Imamiyah atau Syiah Dua Belas Imam, Syaikhul Azhar menulis tentang penyimpangan ajaran Syiah. Saya kutipkan sedikit penyimpangan ini yang bisa membawa kepada kekafiran.

Ajaran pokok Syiah Imamiyah adalah :

1. Takfir (mengkafirkan) kepada para sahabat dan melaknat mereka, khususnya kepada Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat nabi yang lain, kecuali kepada sebagian kecil sahabat. Mereka sangat menonjolkan ketaatan kepada Ali. Bahkan mereka berkata bahwa Baqir dan Ja’far Sodiq berkata: Ada tiga kelompok orang, yang Allah tidak berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih. Yaitu barangsiapa yang mengakui ke-Imamah-an kepada orang yang tidak berhak, barangsiapa yang menolak Imam yang diturunkan Allah dan barangsiapa yang mengakui bahwa Abu Bakar dan Umar itu termasuk orang Islam. Mereka juga berkata sesungguhnya Aisyah dan Hafsah radhiallahu anhuma kafir, keduanya kekal di neraka (naudzu billah). Hal yang terakhir ini mereka takwilkan dari ayat 10 surah At Tahrim. Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir.

2. Mereka mendakwa bahwa alQuran yang ada sekarang itu kurang lengkap, karena orang-orang munafik di kalangan sahabat, demikian pengakuan mereka, telah membuang ayat-ayat yang khusus berkaitan dengan Ali dan anak turunnya, dan bahwa alQuran yang dibawa Malaikat Jibril kepada Muhammad Saw berjumlah 17.000 ayat, sedangkan yang ada sekarang hanya 6263 ayat. (Usulul Kafi 239). Sisanya tersimpan di kalangan keluarga Ahlul Bait yang dikumpulkan Ali dan Al Qo-im (pelaksana) dari Ahlul Bait itu akan mengeluarkan mushaf yang ditulis oleh Ali. Saat ini dia sedang ghoib. (Usulul Kafi 228)

3. Mereka menolak seluruh riwayat yang datang tidak melalui jalur Imam mereka. Mereka menganggap para imam itu maksum (terpelihara dari salah, lupa dan dosa kecil serta besar). Bahkan kemaksuman mereka lebih kuat daripada kemaksuman para nabi. (al-Majlisi dalam Biharul Anwar 25/ 211. Khumaini dalam Al-Hukumah al-Islamiyyah 52).

4. Taqiyah yaitu menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan hati untuk menyembunyikan yang sebenarnya karena takut bahaya. Usulul Kafi dalam 2/217 menulis ‘hadis’: 9/10 agama adalah taqiyyah, tidaklah beragama orang yang tidak bertaqiyyah.

5. Jihad tidak disyariatkan sekarang karena ketiadaan Imam. Jihad tidak bersama Imam itu haram, tidak perlu ditaati. Tidak ada yang Syahid di dalam perang kecuali di kalangan Syiah walaupun mereka mati di atas tempat tidurnya.

Syaikhul Azhar, Syaikh Jadul Haq, menambahkan hal-hal tentang akar keyakinan Syiah. Di antaranya:

 • Orang Syiah tidak berusaha untuk menghafal Alquran karena menunggu mushaf Imam.
 • Mereka meyakini tentang BADA’. Yaitu bahwa akan ada sesuatu yang nampak bagi Allah yang Allah tidak tahu sebelumnya kemudian menyesal atas terjadinya sesuatu. Subhanallah.
 • Jumatan ditiadakan di banyak masjid karena tidak ada Imam.
 • Mereka membolehkan Potret Nabi Muhammad Saw, Sayyidina Ali ra. gambar-gambar keduanya dijual dan dipamerkan di banyak tempat musolium.
   

Sumber ‘al-Azhar wasy Syiah’ terbitan Majalah al-Azhar 2012. Kairo.

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Drs. H. Fatchul Umam, MBA
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...Comments

Donasi